hlava

1917 narodil se 20. 7. v Praze-Nuslích

1933-1935 studuje v soukromé malířské škole Rudolfa Vejrycha

1938 cestuje po Rakousku. Jugoslávii, Itálii

1938-39 dobrovolně slouží u dragounského pluku v Terezíně

od 1940 pracuje jako samostatný výtvarník

1945-46 studuje sochařství na Akademii výtvarných umění u prof. Karla Pokorného

1949 cestuje po Maďarsku a Švédsku

1950 oženil se s Ernou Holubovou

1960 čestné uznáni v soutěži k 15. výročí osvobození ČSR, 2. cena v soutěži Haškovy Lipnice

1962 diplom Mezinárodni výstavy keramiky v Praze 1964, diplom salónu Juvisy v Paříži

1967 státní vyznamenání Za vynikající práci

1977, člen Svazu českých výtvarných umělců

1987 zemřel 28. 5. v Praze